OFERTA

T.D. Williamson

T.D. WILLIAMSON

 

 • Ciągłość dostaw gazu do odbiorców końcowych, a tym samym bezpieczeństwo dostaw uzależniona jest m.in. od stanu technicznego gazociągów oraz od prac realizowanych na tych gazociągach, które mają na celu utrzymania odpowiedniego stanu technicznego.  W związku z tym, wszelkie prace eksploatacyjne oraz modernizacyjne zmierzające do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa dostaw gazu muszą zostać wykonane z zachowaniem wysokiego poziomu techniczno-technologicznego.

  Poziom taki gwarantowany jest przez firmę Gascontrol Polska sp. z o.o., która realizuje usługi na czynnych gazociągach średniego, podwyższonego średniego oraz wysokiego ciśnienia w zakresie średnic od DN 80 do DN 1400 metodą bezpostojową w technologii hermetycznej T.D.Williamson gwarantującej nieprzerwaną dostawę gazu do klientów końcowych.

MENU

 1. pl
 2. en
 3. ru
FASTRA

FASTRA

 

 • Kompleksowe rozwiązania w zakresie prac hermetycznych na rurociągach podwyższonego średniego, średniego oraz niskiego ciśnienia

 • Stopowanie rurociągów

 • Balonowanie rurociągów 

 • Urządzenia do nawiercania rurociągów

 • Urządzenia do wstrzymywania przepływu

 • Balony zaporowe dla gazownictwa, ropy, systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, wentylacji a także innych mediów

 • Urządzenia do wymiany armatury na czynnej instalacji

 • Piły do cięcia rur

 • Kształtki stalowe i PE

 • Łaty naprawcze

 • Rozwiązania specjalne

Spawanie automatyczne

GASCONTROL POLSKA

 

 • Budowa rurociągów 

 • Budowa stacji gazowych 

 • Prace hermetyczne na sieciach gazowych niskiego, średniego i wysokiego ciśnienia

 • Ochrona antykorozyjna

 • Dostawy gazu LNG i CNG

 • Budownictwo 

 • Energetyka

 

SZCZEGÓŁY NA STRONIE WWW:

www.gascontrol-polska.pl

GASCONTROLPOLSKA © 2018

UL. PSZCZYŃSKA 60

43-267 SUSZEC

CZYTAJ WIĘCEJ

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY