OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

CZYTAJ WIĘCEJ

UL. PSZCZYŃSKA 60

43-267 SUSZEC

GASCONTROLPOLSKA © 2018

www.gascontrol-polska.pl

GASCONTROL POLSKA

 

 • Budowa rurociągów 

 • Budowa stacji gazowych 

 • Prace hermetyczne na sieciach gazowych niskiego, średniego i wysokiego ciśnienia

 • Ochrona antykorozyjna

 • Dostawy gazu LNG i CNG

 • Budownictwo 

 • Energetyka

 

SZCZEGÓŁY NA STRONIE WWW:

Spawanie automatyczne

URZĄDZENIA FASTRA

 

 • Kompleksowe rozwiązania w zakresie prac hermetycznych na rurociągach podwyższonego średniego, średniego oraz niskiego ciśnienia

 • Stopowanie rurociągów

 • Balonowanie rurociągów 

 • Urządzenia do nawiercania rurociągów

 • Urządzenia do wstrzymywania przepływu

 • Balony zaporowe dla gazownictwa, ropy, systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, wentylacji a także innych mediów

 • Urządzenia do wymiany armatury na czynnej instalacji

 • Piły do cięcia rur

 • Kształtki stalowe i PE

 • Łaty naprawcze

 • Rozwiązania specjalne

FASTRA
 1. pl
 2. en
 3. ru

MENU

URZĄDZENIA T.D. WILLIAMSON

 

 • Ciągłość dostaw gazu do odbiorców końcowych, a tym samym bezpieczeństwo dostaw uzależniona jest m.in. od stanu technicznego gazociągów oraz od prac realizowanych na tych gazociągach, które mają na celu utrzymania odpowiedniego stanu technicznego.  W związku z tym, wszelkie prace eksploatacyjne oraz modernizacyjne zmierzające do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa dostaw gazu muszą zostać wykonane z zachowaniem wysokiego poziomu techniczno-technologicznego.

  Poziom taki gwarantowany jest przez firmę Gascontrol Polska Sp. z o.o. która realizuje usługi na czynnych gazociągach średniego, oraz wysokiego ciśnienia w zakresie średnic od DN80 do DN1400 metodą bezpostojową w technologii hermetycznej przy użyciu urządzeń T.D.Williamson lub Propipe gwarantującej nieprzerwaną dostawę gazu odbiorców końcowych.

   

T.D. Williamson

OFERTA